Giảm giá!

Thất Sơn Thần Quyền – Liên Nhã Trần Kim Cang

229.000 

  • Thất Sơn Thần Quyền

  • Tác giả: Liên Nhã Trần Kim Cang.
  • 465 Trang

Mô tả

Thất Sơn Thần Quyền – Liên Nhã Trần Kim Cang

Theo truyền thuyết môn võ Thất Sơn Thần Quyền xuất phát từ vị sư tổ có danh xưng là Hỏa Hỏa Chân Nhân, do cơ duyên được Phật Bà Quan Thế Âm truyền phép. Sau này sư tổ chọn lựa và thâu nhận 7 môn sinh và chọn vùng núi Thất Sơn (Châu Đốc, Việt Nam) để truyền dậy cho các môn sinh này. Tất cả 7 vị đã tu học và thành đạt như ý nguyện của sư tổ, ngoài những pháp thuật cao siêu do sư tổ truyền lại, mỗi vị đều có một số sở trường về thế võ đặc biệt của mình. Do kinh nghiệm, các vị thầy sau này xem cách đánh võ mà biết được môn sinh nào được vị thầy nào truyền dậy. Trong 7 vị đó, sư tổ đã xếp hạng lần lượt theo thứ bậc và danh xưng như sau:

Vị đệ nhất có danh hiệu Bá Đương Đạo Trưởng
Đệ nhị là Ngư Câu Lão Ông
Đệ tam là Thanh Trúc Đạo Trưởng
Đệ tứ là Hoành Thiên Đạo Trưởng
Đệ ngũ là Ngũ Độc Bá Hành
Đệ lục là Sa Thiên Đạo Trưởng
Đệ thất là Nga Mi Lão Tổ

Thất Sơn Thần Quyền
Thất Sơn Thần Quyền