Giảm giá!

Thích Ca Hành Táng (Thích Ca Chính Độ Thực Lục) – Huyền Trí

98.010 

KẾT THÚC SAU

  • Thích Ca Hành Táng (Thích Ca Chính Độ Thực Lục)

  • Dịch:Huyền Trí
  • 74 Trang

Đã bán: 8 sản phẩm. Nếu ở vùng dịch không nhận được hàng bạn mua ebook tại GIAODUCTAICHINH.NET

Chỉ còn lại 8 sản phẩm

Mô tả

Thích Ca Hành Táng (Thích Ca Chính Độ Thực Lục) – Huyền Trí

Sách dành cho thầy pháp khi tới gia chủ làm lễ, đặc biệt các lễ tang táng

– Bùa hộ thân cho pháp sư
– Tiên sư dẫn lộ pháp
– Xuất sài môn
– Kết hồn bạch
– Mộc dục pháp
– Lễ địa tạng phó chúc nghi
….

Một cuốn sách quý cho mỗi thầy pháp sư nên có trong người như bảo bối bất ly thân

Thích Ca Hành Táng (Thích Ca Chính Độ Thực Lục) - Huyền Trí
Thích Ca Hành Táng (Thích Ca Chính Độ Thực Lục) – Huyền Trí