Giảm giá!

Thích Thị Bảo Đỉnh Hành Trì Bí Chỉ Toàn Chương – Huyền Quang Tôn Giả (Song Ngữ)

299.000 

  • Thích Thị Bảo Đỉnh Hành Trì Bí Chỉ Toàn Chương

  • sách do tổ huyền quang viết .
  • là một quyển sách không thể thiếu của mỗi thầy. Sách có các bài chú, các cách hành đàn, hành trì, các mật chú, phát hỏa, cách làm phan, bày đàn .
  • sách dày 396 trang .

Mô tả

Thích Thị Bảo Đỉnh Hành Trì Bí Chỉ Toàn Chương – Huyền Quang Tôn Giả (Song Ngữ)

Trúc Lâm đệ tổ tự Huyền Quang Tôn Giả định bản/Thanh Hà Hoằng Man Tây Hương Tục Đế Vũ Đức Mậu tự Huệ Minh tân đính san/Viên Minh đệ tử Bật Sô tự Quảng Tốn, hiệu Châu Tạng Sự Hưu bái thức
Các nghi lễ trong đạo Phật; các bài văn, các đạo bùa dùng trong lúc làm đàn chay, giải oan, phá ngục v.v. Chuyện mục Kiện Liên; 1 bài văn Nôm nói về cách cúng Phật
Thích Thị Bảo Đỉnh Hành Trì Bí Chỉ Toàn Chương
Thích Thị Bảo Đỉnh Hành Trì Bí Chỉ Toàn Chương