Thiên Đường Du Ký (Thái Thượng Đạo Tổ Thuyết Pháp) – Lương Sĩ Hằng

350.000 

Thiên Đường Du Ký

NXB Vô Vi 2005
Tác giả: Thánh Hiền Đường
Dịch: Đào Mộng Nam
Minh giải: Lương Sĩ Hằng
730 Trang ​

TẶNG FILE GỐC

Mô tả

Thiên Đường Du Ký

Thiên Đường Du Kí nguyên bản viết bằng chữ Nho do Thánh Hiền Đường ở Đài Trung thuộc Đài Loan phụ đồng. Trước tác đăng tải trên bán nguyệt san Thánh Hiền từ số 75 đến số 114 ấn tống lần thứ hai năm 1982. Hội Ái Hữu Vô Vi được phép phiên dịch năm 1981 và phổ biến năm 1983.

Để chúng ta hưởng ứng những lời giảng và vạch cho chúng ta thấy thiên đường là gì? Đi bằng cách nào? Nhân dịp ngày rằm này tâm thức của chúng ta có cơ hội, có duyên lành được hội tụ trong sự bất ngờ trong giây phút này để đọc lên cuốn Thiên Đường Du Kí, cộng với người đã hành trong thực hành và đã cảm thức phân giải để cho trình độ các bạn có thể hiểu nhiều hơn và nắm đó để đi và quên tất cả thế sự để trở về với chơn cảnh đời đời bất diệt mà trong đó có thật, nhơn gian mê lầm, chê, chấp, buồn, tủi, khi mà chúng ta quán thông được thiên đường, thì thiên đường ở đâu? Lúc đó các bạn thấy tâm của các bạn là thiên đường, sung sướng vô cùng.

Thái Thượng truyền dạy: “Họa phước không có cửa, chỉ do người tự chuốc; thiện ác báo ứng như bóng theo hình” (Họa phước vô môn, duy nhân tự chiêu; thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình). Trong hai bản Du Kí thực viết đã quá rõ ràng. Người do Trời sinh đương nhiên về Trời, nên mới xây đường đạo ngay ngắn, bằng phẳng để cho những linh hồn đức độ cuối cùng về đây an nghỉ đời đời, đó là mong mọi người một mực nhắm đường đạo khang trang đi tới. Trong sách, ngoài việc tả chân phong cảnh thiên đường tươi sáng ra, còn có các vị Tiên Phật khắp mọi từng trời ứng thiên thuyết pháp, hoa thơm đầy trời, sen vàng ngập đất, đại đạo huyền cơ tiết lộ không chút giấu giếm. Chúng sinh có phước gặp được sách này mong tĩnh tâm nghiên cứu học hỏi, gột rửa tính linh quay về nẻo sáng, thiên đường có lối, mau đi nẻo đạo thiện lành. Hi vọng chúng sinh hiểu rõ cội nguồn mà về Vô Cực, đó là tất cả ý hướng mong cầu

Thiên Đường Du Ký
Thiên Đường Du Ký

Đánh giá

There are no reviews yet

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.