Thiện Thư (Cảm Ứng Thiên Âm Chất Văn Và Công Quá Cách) – Lê Anh Minh

199.000 

Thiện Thư
NXB Tam Giáo Đồng Nguyên 2013
Lê Anh Minh
208 Trang

Mô tả

Thiện Thư

Trong việc tu luyện của tín đồ Đạo Giáo, điều tối quan trọng là tu dưỡng đạo đức, kế đó mới là sự tu luyện để mong cầu trường sinh, siêu phàm nhập thánh. Trên quan niệm đó, sách khuyến thiện (thiện thư) ra đời, hình thành một cơ sở đạo đức không chỉ dành cho tín đồ Đạo Giáo mà còn cho quảng đại quần chúng trau giồi phẩm hạnh. Trong vô số thiện thư, ba tác phẩm tối cổ và phổ biến nhất là: Cảm Ứng Thiên, Âm Chất Văn, và Công Quá Cách.

Cảm Ứng Thiên (cũng thường được gọi là Kinh Cảm Ứng) là một thiện thư tối cổ của Trung Quốc, ảnh hưởng rộng khắp các nước lân cận, trong đó có Việt Nam. Tuy các thiện thư này xiển minh quan điểm đạo đức của Tam Giáo (Nho, Phật, Đạo) nhưng các đạo gia và đạo sĩ vẫn xem đây là kinh điển bản môn và đã sưu tập vào Đạo Tạng.

Cảm Ứng Thiên đã phổ biến ở Việt Nam từ lâu và nhiều bản dịch của các tác giả khuyết danh đã ra đời. Tuy nhiên văn bản Cảm Ứng Thiên cho đến nay vẫn chưa được khảo đính chính xác, phiên âm Hán Việt chưa thống nhất, các từ ngữ không được giải thích rõ.

MỤC LỤC

Lời nói đầu

TỔNG LUẬN THIỆN THƯ TRONG THƯ TỊCH ĐẠO GIÁO

Phần I. LƯỢC KHẢO CẢM ỨNG THIÊN

Phụ bản: Thái Thượng Cảm ứng Thiên Đồ Thuyết

 1. Tác giả và xuất xứ
 2. Ảnh hưởng của Cảm Ứng Thiên đối với hậu thế

III. Nội dung Cảm Ứng Thiên

 1. Bố cục Cảm Ứng  Thiên
 2. Vai trò của Cảm Ứng Thiên trong tu nội đan
 3. Khảo sát ngôn ngữ Cảm Ứng Thiên

VII. Bão Phác Tử Nội Thiên và Cảm Ứng Thiên

VIII. Nghi thức trì tụng Kinh Cảm Ứng

Phụ bản: Trang bìa Cảm Ứng Thiên Tập Chú (1847)

Phần II. DỊCH CHÚ CẢM ỨNG THIÊN

KHAI KINH

KINH TỤNG

* Điều 1: Minh Nghĩa

* Điều 2: Giám Sát

* Điều 3: Tích Thiện

* Điều 4: Thiện Báo

* Điều 5: Chư Ác (thượng)

* Điều 6: Chư Ác (hạ)

* Điều 7: Ác Báo

* Điều 8: Chỉ Vi

* Điều 9: Hối Quá

* Điều 10: Luật Định

KINH CẢM ỨNG (Văn Xương Đế Quân giáng bút)

Phần III. LƯỢC KHẢO ÂM CHẤT VĂN

Phụ bản: Trang bìa Âm Chất Giải Âm (1859)

 1. Tổng quát
 2. Văn Xương Đế Quân

III. Tác già và thời gian hình thành Âm Chất Văn

 1. Nội dung Âm Chất Văn
 2. Dịch và chú Âm Chất Văn

Phần IV. LƯỢC KHẢO CÔNG QUÁ CÁCH

Phụ bản: Trang đầu Công Quá Cách Hiệu Biên (1859)

 1. Tổng quát
 2. Thái Vi Tiên Quân Công Quá Cách

III. Thập Giới Công Quá Cách

Tạm kết

Từ ngữ Việt-Hán

Sách tham khảo

Thiện Thư
Thiện Thư

Đánh giá

There are no reviews yet

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.