Giảm giá!

Thu Hồn Đại Pháp (Lư Sơn Bát Quái Thu Hồn Pháp Khoa) – Chấn Đức Đại Sư, Vĩnh Tĩnh Đại Sư

235,000  145,000 

  • Sách “Thu Hồn Đại Pháp”
  • Nguyên tác: Lư sơn bát quái thu hồn pháp khoa
  • Trước tác: Chấn Đức đại sư, Vĩnh Tĩnh đại sư
  • Việt dịch: Pháp sư Huyền Trí
  • Linh Quang Bảo điện, Bùi Văn Hoà, Biên Hoà, Đồng Nai.
  • 230 trang

Mô tả