Giảm giá!

Thương Hàn Luận – Gs Huỳnh Minh Đức

299.000 

Thương Hàn Luận
Nguyên tác: Trương Trọng Cảnh
Dịch: Gs Huỳnh Minh Đức
670 Trang

Mô tả

Thương Hàn Luận – Gs Huỳnh Minh Đức

Thương Hàn Luận là một quyển sách lý luận về y học lâm sàng lớn nhất ở Đông Phương, cả về mặt thử thách của thời gian hơn 2000 năm.

Nếu Hoàng Đế Nội Kinh Tố Vấn, Linh Khu là con rồng trong giai đoạn hiện long tại điền thì Thương Hàn Luận là con rồng trong giai đoạn phi long tại thiên.

Thương Hàn Luận
Thương Hàn Luận