Tích Hợp Đa Văn Hóa Đông Tây Cho Một Chiến Lược Giáo Dục Tương Lai – Nguyễn Hoàng Phương

700,000 

  • Tích Hợp Đa Văn Hóa Đông Tây Cho Một Chiến Lược Giáo Dục Tương Lai
  • Nguyễn Hoàng Phương
  • 1165 Trang

Mô tả

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
• Những xu thế lớn của thời đại.
• Những vấn đề được giải quyết trong công trình này: Tích hợp tinh hoa các nền văn hóa Đông Tây. Triết học cổ Đông phương là một hệ cấu trúc tập mờ.
• Xu thế về chiến lược giáo dục cho tương lai.

TẬP 1 – ĐẠI CƯƠNG ĐÔNG VÀ TÂY (Nguyễn Hoàng Phương)

Phần I . Đông.
Chương I. Cái đơn nhất trong cái đa dạng của Triết học cổ Đông phương.
Chương II. Về Kinh Dịch.
* Thái Cực
* Lưỡng Nghi
* Tứ Tượng
* Ngũ Hành
* Bát Quái
* Cửu Cung
* 64 quẻ Văn Vương
* Hà Đồ
* Lạc Thư
* Những hình vuông kỳ diệu của dân tộc Do Thái
Chương III. Về đạo làm người, theo Triết học cổ Đông phương nói chung, theo Kinh Dịch nói riêng.

………………………….