Giảm giá!

Tiên Thiên Diệc Số (Quẻ Quỷ Cốc Tử Kỳ Môn Độn Pháp) – Lê Văn Nhàn

Original price was: 199.000 ₫.Current price is: 119.000 ₫.

  • Tiên Thiên Diệc Số

  • Lê Văn Nhàn
  • 98 Trang
Mã: d76cf61bf7bd Danh mục: Từ khóa: ,

Mô tả

Tiên Thiên Diệc Số (Quẻ Quỷ Cốc Tử Kỳ Môn Độn Pháp) – Lê Văn Nhàn

Bát Quái Tiên Thiên đại độn ngày giờ của ông Phục Hy truyền xuống, các ông Quỉ Cốc tiên ông đều học biết bấm độn mau lẹ, việc gì cũng đều biết nên, hư, đắc, thất toán trừ nhứt động ngũ tịnh sanh khác chế hóa, bấm quẻ biết đồ đệ tai nạn dữ hiền chẳng sai, khỏi gieo tiền trang quẻ. Anh em ai có mua coi quyển Đại diệc Toàn Bộ phải coi tiếp Tiên Thiên Diệc Số, đoán quẻ mới cao, giải nghĩa Phú Huỳnh Kim rành rẻ có 64 quẻ viết lập thành in ra chữ Việt ngữ, coi cho biết hào Phi thần và Phục thần, anh em ai chưa biết trang quẻ gắn Thế Ứng, coi quyển sách này thì biết ngay mau hiểu, coi bài luận Ngũ Thần, bài Nguyệt phá, bài luận Tuần không, bài luận tứ Trường sanh, bài Phản Ngâm Quái và Phản Ngâm Hào có tốt xấu. Phản Ngâm Quái tượng gì, biến ra tượng gì, Phản Ngâm Hào quẻ gì biến ra quẻ gì, Phục Ngâm Quái quẻ gì động biến ra quẻ gì, bài luận hào Vượng tướng hưu tù, bài luận Hiệp trung đới khắc, bài luận Hiệp xứ phùng xung, Xung trung phùng hiệp, bài luận Tuyệt xứ phùng sanh, Khắc xứ phùng sanh, bài luận Tấn thần, Thối thần, bài luận quái nghiệm hữu bất nghiệm, bài luận quái thân, Thế thân giải nghĩa, bài luận bổn mạng kiết hung luận đoán quẻ cho biết cao thấp.

Anh chị em học biết chấm quẻ rồi, phải coi bài này cho biết tốt xấu cao thấp, coi chiếm việc chi biết chừng nào ứng, kết quả đắc thất, mỗi bài có mấy quẻ dưới đây:

Bài số 01: – Tam truyền sanh khắc dụng thần, có bốn quẻ đoán.
Bài số 02: – Quái chi hồi đầu khắc là sao, có ba quẻ đoán.
Bài số 03: – Hỏi sanh Dụng thần vấn đáp, có ba quẻ đoán.
Bài số 04: – Hỏi Tam hiệp hội cuộc đoán quẻ ra sao, có bốn quẻ đoán.
Bài số 05: – Hỏi về quẻ Phản ngâm có tốt xấu không, có bốn quẻ đoán.
Bài số 06: – Hỏi về Phục ngâm có tốt xấu khinh trọng không, có bốn quẻ đoán.
Bài số 07: – Hỏi về Tuần Không vì sao có tốt xấu, có năm quẻ đoán.
Bài số 08: – Hỏi về Nguyệt phá chi hào cũng có tốt xấu, có bốn quẻ đoán.
Bài số 09: – Hỏi về Dụng thần bất hiện có dùng đặng không, có bốn quẻ đoán.
Bài số 10: – Hỏi về Tấn thần, thối thần có tốt xấu, có ba quẻ đoán.
Bài số 11: – Hỏi về Xung trung phùng hiệp, hiệp xứ phùng xung, có bốn quẻ đoán.
Bài số 12: – Hỏi về Tứ sanh mộ tuyệt có tốt xấu, có sáu quẻ đoán.
Bài số 13: – Hỏi Lục xung, lục hiệp có tốt xấu, có năm quẻ đoán

Tiên Thiên Diệc Số
Tiên Thiên Diệc Số