Giảm giá!

Tiên Thiên Diệt Số Dị Bốc Tiên Tri – Nguyễn Khắc Hài

Original price was: 215.000 ₫.Current price is: 149.000 ₫.

Tiên Thiên Diệt Số Dị Bốc Tiên Tri

Nguyên tác: Thiệu Khương Tiết
Soạn giả: Nguyễn Khắc Hài
187 Trang

Mô tả

Tiên Thiên Diệt Số Dị Bốc Tiên Tri – Nguyễn Khắc Hài

Từ xưa đến nay các loại sách xuất bản về môn bói khoa bằng Việt ngữ, chưa có vị nào soạn ra quyển Tiên Thiên Diệt Số Dị Bốc Tiên Tri của ông Thiệu Khương Tiết tiên sinh. Soạn giả Nguyễn Khắc Hài đã có kinh nghiệm 40 năm rồi, ông thấy quyển Tiên-Thiên Diệt Số Dị Bốc Tiên Tri này cầu ứng như thần, như hình với bóng, nhứt nhứt đều đúng theo sự thắc mắc của người đi cầu bói.

Nhược điểm của các môn quẻ là không giải đáp đúng thắc mắc của người đi cầu bói, hỏi một đằng lại trả lời nẻo khác.

Thí dụ:
– Người coi hỏi về công danh năm nay có thăng chức không?
– Quẻ trả lời: tháng 2 có tài, tháng 3 để phòng bệnh.
=> Như vậy thì không ăn thua vào đâu hết
Soạn giả dù đã 80 tuổi nhưng vẫn rán dịch xong sách này để mỗi gia đình cất giữ 1 quyển, lúc nào hữu sự muốn coi thì theo sự xếp đặt được sách hướng dẫn mà lấy quẻ, xem rất đúng vậy, coi đâu ra đó, không nói mỉa mai úp mở.

Thí dụ:
– Hỏi cầu tài thì quẻ sẽ trả lời có tài không
– Hỏi thi cử thì trả lời đậu rớt

Cả thảy có 512 quẻ.

Tiên Thiên Diệt Số Dị Bốc Tiên Tri - Nguyễn Khắc Hài
Tiên Thiên Diệt Số Dị Bốc Tiên Tri – Nguyễn Khắc Hài