Giảm giá!

Tìm Hiểu Ngải Nghệ Huyền Bí – Huỳnh Liên Tử

160.000 

Tìm Hiểu Ngải Nghệ Huyền Bí
Huỳnh Liên Tử
140 Trang

Mô tả

Tìm Hiểu Ngải Nghệ Huyền Bí – Huỳnh Liên Tử

Người ta thường nói nhiều về Ngãi, nhưng trên thực tế không ai hiểu ngãi là gì? Do đâu mà có? Ngay cả những người đã chuộc ngãi về dùng cho gia sự cho chính bản thần mình mà chỉ hiểu một cách mơ hồ rằng “Đó là một quyền phép có sức mạnh về huyền bí, hay nói đúng hơn là một ma lực dẫn đắt người dùng ngãi đi đến mục đích mà mình mong muốn”.

Thực ra ngãi cũng chỉ là một dược chất một loại thảo mộc mà các nhà chuyên môn đặch biệt đã tinh luyện gieo trồng, nuôi nấng trong phạm vi thần quyền, nói một cách rõ ràng hơn là họ dùng quyền phép bí thuật của họ để truyền vào cây ngãi hoặc củ ngãi và cũng tuỳ theo quyền phép và giá trị của loại cây hoặc củ để đánh giá trị của từng loại ngãi một.

 

Tìm Hiểu Ngải Nghệ Huyền Bí - Huỳnh Liên Tử
Tìm Hiểu Ngải Nghệ Huyền Bí – Huỳnh Liên Tử