Trấn Trạch Khai Vận Hưng Gia – Nguyễn Hữu Ngôn

250.000 

Trấn Trạch Khai Vận Hưng Gia
Tác giả: Nguyễn Hữu Ngôn
496 Trang

Cung cấp các kiến thức về loại hình sát khí trong phong thủy nhà ở, phương pháp hóa giải chúng và các phương pháp khai vận mang lại may mắn cùng với một số tập tục giải hạn xấu đáng chú ý trong dân gia

Mô tả

Trấn Trạch Khai Vận Hưng Gia – Nguyễn Hữu Ngôn

Cuốn sách Trấn Trạch Khai Vận Hưng Gia cung cấp các kiến thức về loại hình sát khí trong phong thủy nhà ở, phương pháp hóa giải chúng và các phương pháp khai vận mang lại may mắn cùng với một số tập tục giải hạn xấu đáng chú ý trong dân gia

Trấn Trạch Khai Vận Hưng Gia - Nguyễn Hữu Ngôn
Trấn Trạch Khai Vận Hưng Gia – Nguyễn Hữu Ngôn