Tử Vi Bổ Túc (Phú Tử Vi Lê Quý Đôn) – Nguyễn Mạnh Bảo

199,000 

  • Tử Vi Bổ Túc
  • Trước tác: Ma Y Lão Tổ
  • Diễn giải: Lê Quý Đôn
  • Tác giả: Nguyễn Mạnh Bảo
  • 183 trang

Mô tả

Tóm tắt: Hơn 400 cách để bổ túc cho khoa Lý Học Tử Vi đến chỗ toàn thiện toàn mỹ

Trong quyển Tử Vi Bổ Túc mà tôi soạn đây để hiến quý bạn hâm mộ Tử vi, ngoài những cách rất hay và có nhiều ảnh hưởng mạnh của các Bàng tinh, còn có thể cho là một áng văn tuyệt tác đối nhau từng chữ, từng cách từng sao một. Như câu:

Phì mãn Kim ô tuy Gia sát, nhi Chí phú

Thanh kỳ Ngọc thỏ tuy Lạc Hãm, nhi Bất bần.