Giảm giá!

Tử Vi Đẩu Số Nguyễn Mạnh Bảo (2 Quyển)

355.000 

  • Tử Vi Đẩu Số (Quyển Thượng & Quyển Hạ)

  • Tác giả: Nguyễn Mạnh Bảo
  • 144+242 Trang

Mô tả

Tử Vi Đẩu Số Nguyễn Mạnh Bảo (2 Quyển)

Ông Nguyễn Mạnh Bảo, một nhà Kiến trúc sư, nghiên cứu về số Tử vi, đoán sự cát hung, không sai một mấy. Vì vậy mà nhiều người khen Ông, cho Ông là kỳ tài.

Về phần Ông thì Ông lại bảo rằng: Khoa lý số vốn chẳng có chi là huyền bí, giống như một cộng một bằng hai mà thôi.

Ngày này Ông lại dùng toán pháp để nghiên cứu lý số. Tôi thiết tưởng từ đây về sau, nhờ quyển Tử Vi Đẩu Số này mà sự giao lưu Văn Hoá Việt Hoa lại thêm một giai đoạn vậy.

Tử Vi Đẩu Số Nguyễn Mạnh Bảo 1
Tử Vi Đẩu Số Nguyễn Mạnh Bảo 1+2