Tử Vi Hàm Số (In Theo Bản Trước 75) – Nguyễn Phát Lộc

180,000 

  • Tử Vi Hàm Số
  • Tác giả: Nguyễn Phát Lộc
  • Khoa Học Nhân Văn 1972
  • 405 Trang

Hết hàng

Mô tả

Cuốn sách Tử vi hàm số chỉ ra cách đoán số và chỉ cách lấy số Tử – Vi. Nếu lấy việc lấy số tương đối một cách dễ dàng thì trái lại, việc đoán số sẽ trở nên phức tạp hơn. Vì vậy, để có thể giản dị hóa các công việc, quyển sách này đặc biệt cần nhấn mạnh đến 2 phần:

Định nghĩa và cùng giải thích những ý niệm căn bản của Tử – Vi, đồng thời trình bày trên nền tàng Triết lý của khoa Tử – Vi qua lý thuyết Âm Dương Ngũ Hành. Trong phần này, có những chương tham luận đại cương về hàm số Tử – Vi và về giá trị của khoa Tử – Vi.
Phân tích ý nghĩa của 14 chính tinh và 96 phụ tinh thông dụng của lá số Tử – vi.

Mỗi chương của tham luận cũng như mỗi sao phân tích đã gói ghém hết những kiến thức đã có và hiện có được sắp xếp theo một bố cục rất mạch lạc, giản dị, ngõ hầu sẽ giúp cho một người mới học một số vốn liếng căn bản cần thiết tìm hiểu con người và cuộc đời của mình, vừa có thể tham khảo cứu tiếp theo của bộ môn nhân văn đến nay vẫn còn đang dang dở.

Khi khám phá quyển sách này, chúng ta sẽ tập luyện được óc sáng tạo tìm tòi, và thói quen suy tư và sự phát triển của năng khiếu suy luận, gọt giũa được trực giác và tinh vi hóa được bộ óc phân tích cùng tổng hợp, và rèn luyện được những ý thực thực nghiệm và có thể phát huy được óc tìm tòi những sự thật và trình bày đúng sự thật theo đúng tầm mức của nó.

Theo lợi ích cho nhân tính, theo khoa Tử – Vi còn mang đến lợi ích cho những việc bang giáo đối với xã hội. Phong phú sự hiểu biết tâm lý của con người, giúp đánh giá được kẻ tốt, người xấu và giúp cho sự lựa chọn của bạn hay ấn định những đường lối giao tiếp đối với xã hội, từ chính sự biết mình biết người và biết đâu có thể tự giúp bạn được sự tương quan thích hợp trong chính hoàn cảnh của mình.

Cuốn sách dưới cách nhìn thực dụng, khoa Tử – Vi có tác dụng phân tích sự nhân tính và lợi ích cho chính nhân sinh: mỗi cá nhân có thể tự giết chết mình và biết người, theo một điều kiện tối càn cho những bang giao của xã hội, việc lựa chọn bạn chơi, việc dùng người đúng chỗ. Những việc nghiên cứu Tử – Vi, muốn cho thiết thực, cần phải hướng về một mục đích thực tiễn nhất định.