Tử Vi Lý Số Dẫn Giải (Bộ 2 Tập) – Nhân Quang Nguyễn Thế Tạo

550.000 

  • Tử Vi Lý Số Dẫn Giải (Bộ 2 Tập)

  • Tác giả: Nhân Quang Nguyễn Thế Tạo
  • 507 + 596 trang

Mô tả

Tử Vi Lý Số Dẫn Giải (Bộ 2 Tập) – Nhân Quang Nguyễn Thế Tạo

Những thắc mắc lớn với người học tử vi

– Tại sao cung Tý thuộc Thủy, cung Ngọ thuộc Hỏa…
– Tại sao Hành Thổ lại có đến 4 cung trên lá số tử vi (trong khi các hành khác chỉ có 2 cung mà thôi)
– Tại sao cung Tý thuộc dương cung Hợi thuộc âm
– Tại sao có Hỏa Lục Cục mà không có Hỏa Tứ Cục
Những thắc mắc bên lề khoa tử vi
– Tại sao giờ Tý lại là giao điểm của đêm và ngày và giờ Ngọ là giao điểm của ngày và đêm
– Tại sao tháng Dần là tháng Giêng, tháng Tý là tháng 11
– Tại sao Hành Hỏa có màu sắc đỏ, Hành Mộc có màu sắc xanh…

Cuốn sách này có trình bày câu trả lời đơn giản và rõ ràng cho những thắc mắc nêu trên.

Quyển sách Tử Vi Lý Số Dẫn Giải ra đời từ tâm nguyện của tác giả ấp ủ từ lâu, ông đã chú trọng vào phần dùng lý luận của dịch lý và cái lý của các con số trên lá số tử vi. Từ đó giúp cho người học có thể giải đoán được tất cả những nét căn bản chính yếu về con người và cuộc đời của một cá nhân sau khi đọc hết quyển sách này.

Nội dung cuốn sách bao gồm 5 phần:

Phần 1: Phần dẫn nhập. Trình bày về nguồn gốc, sự truyền bá và lợi ích của khoa tử vi, tạo cho người học tử vi có những khái niệm căn bản về khoa này.

Phần 2: Phần áp dụng. Dẫn giải những nguyên lý và định luật căn bản của dịch lý đã được áp dụng vào khoa tử vi. Đồng thời, trình bày những đặc tính căn bản chính yếu của cái khung lá số tử vi. Đây là một yếu tố quan trọng cần thiết cho người học tử vi (đặc biệt có sự xác định vị trí cung Tý trên là số tử vi)

Phần 3: Phần chấm lá số tử vi. Xác định lại ví trí cách an 14 chính Tinh, vòng Sao Lộc Tồn và Sao Trường Sinh.

Phần 4: Phần dẫn giải về nội dung của lá số tử vi. Đây là phần quan trọng chính yếu, dẫn giải toàn bộ những sự kết hợp của lá số tử vi (các cung, các sao, vòng thời vận)

Phần 5: Phần thực hành giải đoán lá số tử vi. Hướng dẫn cách thức giải đoán một lá số tử vi đưa ra những phương thức và những lá số điển hình để làm dẫn chứng cho sự giải đoán. Giúp cho người học có ý niệm căn bản về việc giải đoán tử vi.

Tử Vi Lý Số Dẫn Giải
Tử Vi Lý Số Dẫn Giải