Giảm giá!

Tướng Pháp Tinh Hoa (Tướng Pháp Diễn Ca) – Thiết Khẩu

175.000 

  • Tướng Pháp Tinh Hoa 

  • Tác giả: Thiết Khẩu
  • Biên dịch: Duy Thức
  • 132 trang
Mã: 29373be1c31a Danh mục: Từ khóa: ,

Mô tả

Tướng Pháp Tinh Hoa (Tướng Pháp Diễn Ca) – Thiết Khẩu

1 – Tướng vô quyết pháp bất khả loạn ngôn.

Không thể căn cứ vào một điểm để bảo là đẹp, cũng không thể vì nhất ác mà bảo rằng hung. Cần phải biết phép gia giảm thừa trừ.

2 – Hoang đuờng thất chí thần vô xá, bất đáo trung đồ tất yểu vong

Người lúc nào cũng hoảng hốt, sợ hãi, buồn rầu là tinh thần đã mất nơi trú ngụ thì tính mạng chẳng còn bao lâu.

3- Sĩ hữu văn tài nhi phù cấp thiểu lộ khởi năng huởng phú quý chi nhân.

Dù tài giỏi thông minh, nhưng tinh thần vội vã, nông nổi không phải là người đuợc hưởng phú quý.

4 – Cốt cách vi nhất thế chi vinh khô, khí sắc định hành hành niên chi hưu cửu.

Cốt cách là tướng cả cuộc đời, khí sắc là tướng từng năm từng tháng.

5 – Khí trọc thần thô tất thị bần cùng chi hán.

Khí đục tinh thần khô héo nhất định là kẻ bần cùng.

Tướng Pháp Tinh Hoa
Tướng Pháp Tinh Hoa