Văn Khấn Hay Dùng (Lễ Bốc Bát Hương Thay Bàn Thờ) – Phùng Văn Chiến

145.000 

Văn Khấn Hay Dùng

Biên soạn: Phùng Văn Chiến

40 Trang

Mô tả

Văn Khấn Hay Dùng

MỤC LỤC

LỄ CÚNG TIỄN ÔNG TÁO LÊN CHẦU TRỜI……………………………………………………………………………………………………………. 3

LỄ CHẠP (HAY LỄ TẠ MỘ) NGÀY 30 TẾT……………………………………………………………………………………………………………….. 4

LỄ TẤT NIÊN (CHIềU 30 TếT)…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

LỄ CÚNG GIAO THỪA NGOÀI TRỜI……………………………………………………………………………………………………………………….. 6

LỄ CÚNG GIAO THỪA TRONG NHÀ……………………………………………………………………………………………………………………….. 8

VĂN KHẤN THẦN LINH TRONG NHÀ……………………………………………………………………………………………………………………. 9

VĂN KHẤN TỔ TIÊN NGÀY MÙNG MỘT TẾT………………………………………………………………………………………………………. 10

VĂN KHẤN LỄ TẠ NĂM MỚI…………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

VĂN KHẤN THỔ CÔNG VÀ CÁC VỊ THẦN……………………………………………………………………………………………………………. 12

VĂN KHẤN GIA TIÊN…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

LỄ KHỞI CÔNG……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

VĂN KHẤN LỄ ĐỘNG THỔ…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

LỄ KHAI TRƯƠNG………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

LỄ NHẬP TRẠCH……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19

VĂN KHẤN THẦN LINH KHI NHẬP TRẠCH………………………………………………………………………………………………………… 20

VĂN KHẤN CÁO YẾT GIA TIÊN KHI NHẬP TRẠCH……………………………………………………………………………………………. 20

LỄ BỒI HOÀN ĐỊA MẠCH……………………………………………………………………………………………………………………………………… 22

BỐC BÁT HƯƠNG, THAY BAN THỜ……………………………………………………………………………………………………………………… 24

LỄ BỐC BÁT HƯƠNG VÀ LẬP BÀN THỜ THẦN TÀI……………………………………………………………………………………………. 25

LỄ BÁN NHÀ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26

PHÁP GIẢI HẠN TAM TAI……………………………………………………………………………………………………………………………………… 27

CÚNG CÔ HỒN………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29

LỄ CÚNG MỤ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32

VĂN KHẤN TẠI ĐỀN BÀ CHÚA KHO…………………………………………………………………………………………………………………….. 33

VĂN KHẤN TẠI ĐỀN ĐỨC THÁNH TRẦN…………………………………………………………………………………………………………….. 34

VĂN KHẤN RẰM THÁNG BẢY……………………………………………………………………………………………………………………………… 35

BỐC MỘ (XÂY MỘ)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 37

Văn Khấn Hay Dùng
Văn Khấn Hay Dùng

Đánh giá

There are no reviews yet

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.