Giảm giá!

Văn Thù Chiêm Bốc Pháp (Phép Tiên Đoán Tương Lai Theo Truyền Thống Mật Thừa) – Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

173,250 

Hôm nay có 14 người đã mua thành công sản phẩm này. Nhập mã “don500K” free ship cho đơn 500k


KẾT THÚC SAU

  • Văn Thù Chiêm Bốc Pháp (Phép Tiên Đoán Tương Lai Theo Truyền Thống Mật Thừa)

  • Nguyên tác: Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi (Ông A Na Ba Tra Nả Ðích)

  • Tên khác: Diệu Cát Tường Chiêm Bốc Pháp or Tây Tạng Chiêm Bốc Pháp or Mật Tông Chiêm Bốc Pháp

  • Tác giả: Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

  • NXB Vajra Book

  • 356 Trang

Chỉ còn lại 8 sản phẩm

Mô tả

Văn Thù Chiêm Bốc Pháp (Phép Tiên Đoán Tương Lai Theo Truyền Thống Mật Thừa) – Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Quyển “Phép Tiên Ðoán của Ngài Diệu Cát Tường Bồ Tát” này rút ra từ Mật Tông Tây Tạng. Vì dùng chú ngữ của Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát lập thành 36 quẻ, lại dùng chú tự của chú ngữ để tiên đoán nên lại có tên là “Phép Văn Thù Chiêm Bốc Pháp Tiên Ðoán Diệu Cát Tường”.

Văn Thù Chiêm Bốc Pháp
Văn Thù Chiêm Bốc Pháp