Giảm giá!

Viên Quang Chân Truyền Bí Kíp – Huyền Trí

149.000 

  • Viên Quang Chân Truyền Bí Kíp

  • Tác giả: Huyền Trí

  • Linh Quang Bảo Điện

  • Sách viết về phương pháp dùng thuật Viên Quang để hỏi về quá khứ vị lai.
Mã: 95dae9811c94 Danh mục: Từ khóa: ,

Mô tả

Viên Quang Chân Truyền Bí Kíp – Huyền Trí

Sách viết về phương pháp dùng thuật Viên Quang để hỏi về quá khứ vị lai.

Viên là tròn, đầy đặn, không tỳ vết.

Quang là rõ ràng sáng soi không gì không thấy

Viên Quang chẳng phải thuật của thần tiên là gì? Tiền – phàm hai giới phân minh; trần gian mấy ai đắc đạo thần thông? Thật may thay, có phép truyền thừa hiển lộ tiên cơ gọi là Viên Quang bí pháp

Phép Viên Quang này có thể xem được quá khứ, hiện tại, vị lai. Phương pháp lập đàn đơn giản. Sách viết dễ hiểu dễ làm, và những phép gần gữi với cuộc sống.

Sách gồm 204 trang. in trên giấy vàng đặc biệt, mỗi cuốn sách đều được lập đàn cúng tế và phù yểm chu đáo.

 

Viên Quang Chân Truyền Bí Kíp - Huyền Trí
Viên Quang Chân Truyền Bí Kíp – Huyền Trí