Việt Dịch Chánh Tông – Nguyễn Văn Mỳ (Xuân Phong)

250,000 

Việt Dịch Chánh Tông
Tác giả: Nguyễn Văn Mỳ (Xuân Phong)
Phụ bản: Hồ Hưng Quốc, Thanh Nhã
NXB Việt Nam Dịch Lý Hội 2015
231 Trang

Mô tả

Bộ sách gồm 3 phần:
1) 126 trang Việt Dịch của Hà Hưng Quốc viết năm 2009, phần này nên đọc trước
2) 32 trang Việt Dịch Chánh Tông của của sư tổ Xuân Phong (Nguyễn Văn Mỳ)
3) 73 trang DỊCH LÝ VIỆT NAM NHẬP MÔN do Thanh Nhã biên soạn từ Việt Dịch Chánh Tông của sư tổ Xuân Phong với cách trình bày đơn giản, dễ hiểu cho những bạn bước đầu học DỊCH LÝ VIỆT NAM