Việt Điện U Linh Tập Hán-Việt (NXB Khai Trí 1961) – Lý Tế Xuyên, 232 Trang

199.000 

Việt Điện U Linh Tập Hán-Việt

NXB Khai Trí 1961
Lý Tế Xuyên
Dịch: Lê Hữu Mục
232 Trang

Mô tả

Việt Điện U Linh Tập Hán-Việt (NXB Khai Trí 1961) – Lý Tế Xuyên, 232 Trang

Từ khi được hoàn thành đến nay, Việt Điện U Linh Tập đã gây một tiếng vang không nhỏ trong giới văn học Việt Nam, mặc dầu chưa được khắc in một cách chính thức, tác phẩm đã được sao đi chép lại nhiều lần, đã được các học giả tiếm bình, tăng bổ, tùng biên, trùng bổ, đã trở thành những bản thần tích của nhiều thần từ miền trung châu và nhất là đã cung cấp nhiều tài liệu cho lịch sử. Một tác phẩm như vậy là một tác phẩm đã có nhiều người đọc, có ảnh hưởng lớn và cần phải được chúng ta chú trọng đến hơn. Phần dẫn nhập này sẽ đề cập đến soạn niên của tác phẩm, tác giả và những bản chép tay, nội dung, giá trị và ảnh hưởng của Việt Điện U Linh Tập.

Việt Điện U Linh Tập Hán-Việt (NXB Khai Trí 1961) - Lý Tế Xuyên, 232 Trang
Việt Điện U Linh Tập Hán-Việt (NXB Khai Trí 1961) – Lý Tế Xuyên, 232 Trang

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.