Giảm giá!

Võ Kinh Thất Thư (Tôn Tử Binh Pháp) – Nguyễn Đình Nhữ

Original price was: 300.000 ₫.Current price is: 199.000 ₫.

  • Võ Kinh Thất Thư

  • Nguyễn Đình Nhữ
  • 570 Trang

Mô tả

Võ Kinh Thất Thư (Tôn Tử Binh Pháp) – Nguyễn Đình Nhữ

Bộ Võ Kinh Thất Thư gồm có 7 cuốn :
1/- Tôn Tử Binh Pháp… của Tôn Võ
2/- Ngô Tử Binh Pháp …. của Ngô Khởi
3/- Tư Mã Binh Pháp….. của Nhương Tư
4/- Uất Liễu Tử Binh Pháp ….của Uất Liễu
5/- Lục Thao ………. của Khương Thượng
6/- Tam Lược …….. của Huỳnh Thạch Công
7/- Đường Thái Tông – Lý Vệ Công vấn đối…. của Lý Tịnh

Bộ Võ Kinh Thất Thư là kết tinh nghệ thuật điều binh, khiển tướng, là tinh hoa của võ học qua những kinh nghiệm chiến tranh mà ngày nay vẫn còn nhắc đến . Để giới thiệu những bộ vỏ kinh lừng danh nầy, người viết ghi lại một vài tư tưởng bất hủ để quý đọc giả tường lãm trước khi đọc những bộ võ kinh như trên .

Võ Kinh Thất Thư (Tôn Tử Binh Pháp) - Nguyễn Đình Nhữ
Võ Kinh Thất Thư (Tôn Tử Binh Pháp) – Nguyễn Đình Nhữ