Giảm giá!

Xem Chỉ Tay – Huỳnh Liên Tử

175.000 

Xem Chỉ Tay

Soạn giả: Huỳnh Liên Tử
176 Trang

Mô tả

Xem Chỉ Tay – Huỳnh Liên Tử

* Mệnh tướng con người qua những sự biến chuyển huyền diệu của bàn Tay
* Như trong bản mệnh đời người
Chỉ tay báo trước đổi dời tương lai
Hèn, sang, phú, quý một mai
Cũng là cái số con người mà nên

Xem Chỉ Tay - Huỳnh Liên Tử
Xem Chỉ Tay – Huỳnh Liên Tử