Xem Quẻ Chân Gà (Xem Giò Gà, Xem Chân Gà) – Bảo Trai Đường

145,000 

  • Xem Quẻ Chân Gà (Xem Giò Gà, Xem Chân Gà)
  • Hán văn: Khoa Xem Chân Gà
  • Người dịch: Bảo Trai Đường
  • 86 trang

Mô tả

Cách dạy xem chân gà biết được cát – hung-hoạ – phúc trong gia đạo và Âm dương trạch có động chạm gì không. Cách giải quyết.

Sách nầy do Bảo Trai Đường chép để lại từ ngày 7 tháng 7 năm Thiệu Trị thú bảy.

Theo lời Ông này nói : Ta thuật lại lời của Thánh để di truyền cho đời sau nếu người nào quan tâm với đạo Thánh hiền mà bỏ tà quy chính , hãy dạy cho đấy! Sách nầy nói rõ nghĩa lý thông tường, rõ ràng huyết mạch, muôn phần không mất một.