Giảm giá!

Xuân Thu Tam Truyện (Kinh Xuân Thu) – Khổng Tử (Tập 1+2+3+4+5)

Original price was: 900.000 ₫.Current price is: 850.000 ₫.

  • Xuân Thu Tam Truyện (Kinh Xuân Thu)

  • Tác giả: Khổng Tử
  • Dịch: Hoàng Khôi
  • 5 Tập

Mô tả

Xuân Thu Tam Truyện (Kinh Xuân Thu) – Khổng Tử (Tập 1+2+3+4+5)

Tập 1 gồm Kinh truyện từ quyển 1 đến quyển 3. Gồm chính văn của Khổng Tử và 3 truyện của Tả Khưu Minh, Công Dương Cao và Cốc Lương Xích

Tập 1 là bộ sử nước Lỗ do Khổng Tử ghi chép những việc quan trọng xảy hằng năm, từ đời cua Lỗ Ẩn Công nguyên niên đến đời vua Lỗ Ai Công trong thời gian 242 năm.

Tập 2 là bộ biên niên sử hoàn chỉnh đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, toàn văn ghi chép lịch sử từ Nguyên niên năm đầu cho tới Tam thập hữu tam niên năm thứ 33.

Tập 3 là Kinh truyện từ quyển 7 đến quyển 9. Gồm chính văn của Khổng Tử và 3 truyện của Tả Khưu Minh, Công Dương Cao và Cốc Lương Xích.

Tập 4 là toàn văn ghi chép lịch sử từ Nguyên niên năm đầu cho tới Thập niên năm thứ 10.

Tập 5 là Kinh truyện từ quyển 13 đến quyển 16. Gồm chính văn của Khổng Tử và 3 truyện của Tả Khưu Minh, Công Dương Cao và Cốc Lương Xích.

Xuân Thu Tam Truyện (Kinh Xuân Thu) - Khổng Tử (Tập 1+2+3+4+5)
Xuân Thu Tam Truyện (Kinh Xuân Thu) – Khổng Tử (Tập 1+2+3+4+5)