Đăng bởi 1 phản hồi

50 Việc Cần Làm Trước Khi Kết Hôn – Akihiro Ankatani

50 Việc Cần Làm Trước Khi Kết Hôn - Akihiro Ankatani
50 Việc Cần Làm Trước Khi Kết Hôn – Akihiro Ankatani

Tên sách: 50 Việc Cần Làm Trước Khi Kết Hôn

Tác giả: Akihiro Ankatani

Bạn không phải vội vàng kết hôn, là vì trước khi kết hôn, bạn còn rất nhiều việc phải làm, nếu không thì sau khi kết hôn, người ta mới ân hận: sớm biết thế này, thì những việc cần làm trước khi kết hôn, mình đã thực hiện chu đáo cả rồi.

Tiếc rằng trước khi kết hôn, người ta thường không hiểu cái giá trị của thời gian còn sống độc thân, đem vung phí sạch trơn khoảng thời gian quí báu đó.
Thời gian trước khi kết hôn không phải là thời gian chờ ngày cưới. Cho nên hãy thực hiện một số việc chỉ có thể làm trước lúc kết hôn.

Xin mời các bạn download Ebook :

Download File PDF – 50 Việc Cần Làm Trước Khi Kết Hôn – Akihiro Ankatani

Download File EPUB – 50 Việc Cần Làm Trước Khi Kết Hôn – Akihiro Ankatani

Download File PRC – 50 Việc Cần Làm Trước Khi Kết Hôn – Akihiro Ankatani