Đăng bởi Để lại phản hồi

Bút Tính Học (NXB Thời Đại 2010) – Thái Luân Thi

Bút Tính Học (NXB Thời Đại 2010) - Thái Luân Thi, 312 Trang
Bút Tính Học (NXB Thời Đại 2010) – Thái Luân Thi, 312 Trang

Bút Tính Học

NXB Thời Đại 2010

Thái Luân Thi

312 Trang

Bút Tính Học là một môn khoa học độc đáo, được phổ biến không chỉ ở các nước phương Tây mà còn ở các nước phương Đông. Bút Tính Học sẽ căn cứ vào nét viết, chữ ký để đoán định cuộc đời mỗi con người. Dù bạn có viết bằng tay trái hay cố gắng thay đổi nét chữ, các chuyên gia bút tính học thông qua việc thẩm định, phân tích chữ ký vẫn nhận ra tác giả của chữ ký đó và biết được năng lực, tính cách cũng như hoài bão, ước mơ của bạn.

Cuốn sách là sự tổng hợp các tri thức về chữ ký, đồng thời giới thiệu đến bạn đọc một số loại hình chữ ký cũng như phân tích chữ ký của một số người nổi tiếng… để bạn đọc thưởng thức và thẩm thấu.

Ký tên là loại hình nghệ thuật khác với các môn nghệ thuật khác, mang đậm dấu ấn cá nhân, qua đó xãc lập bản sắc cũng như uy tín của mỗi cá nhân.

Cuốn sách gồm 7 chương:

Chương 1: Nguồn gốc của chữ ký

Chương 2: Bộ sự tập chữ ký

Chương 3: Thiết kế chữ ký

Chương 4: Thưởng thức và phân tích chữ ký của Mao Trạch Đông

Chương 5: Cuộc vận động ký tên vì hòa bình và phong trào Olympic

Chương 6: Các chữ ký tuyển chọn

Chương 7: Chữ ký điện tử.

Download Bút Tính Học (NXB Thời Đại 2010) – Thái Luân Thi.PDF 1

Download Bút Tính Học (NXB Thời Đại 2010) – Thái Luân Thi.PDF 2

Download Bút Tính Học (NXB Thời Đại 2010) – Thái Luân Thi.PDF 3

Download Bút Tính Học (NXB Thời Đại 2010) – Thái Luân Thi.PDF 4

MUA SÁCH GIẤY: https://www.tusachcuaban.net/product/but-tich-hoc-nghien-cuu-chu-ky-va-chu-viet-huynh-minh/