Đăng bởi Để lại phản hồi

Viên Quang Chân Truyền Bí Kíp – Huyền Trí

Viên Quang Chân Truyền Bí Kíp - Huyền Trí
Viên Quang Chân Truyền Bí Kíp – Huyền Trí

Tên sách: Viên Quang Chân Truyền Bí Kíp

Tác giả: Huyền Trí

Nhà sản xuất: Linh Quang Bảo Điện

Tóm tắt: Gồm 200 trang. Sách viết về phương pháp dùng thuật Viên Quang để hỏi về quá khứ vị lai.

Viên là tròn, đầy đặn, không tỳ vết.

Quang là rõ ràng sáng soi không gì không thấy

Viên Quang chẳng phải thuật của thần tiên là gì? Tiền – phàm hai giới phân minh; trần gian mấy ai đắc đạo thần thông? Thật may thay, có phép truyền thừa hiển lộ tiên cơ gọi là Viên Quang bí pháp

Phép Viên Quang này có thể xem được quá khứ, hiện tại, vị lai. Phương pháp lập đàn đơn giản. Sách viết dễ hiểu dễ làm, và những phép gần gữi với cuộc sống.
Sách gồm 204 trang. in trên giấy vàng đặc biệt, mỗi cuốn sách đều được lập đàn cúng tế và phù yểm chu đáo.

Nên xem: Bộ 25 Sách Huyền Thuật Bùa Chú – Ðàn chủ Huyền Trí (Quang Tịch Pháp Sư)

MUA SÁCH GIẤY

Giá: 300.000 vnđ

Hotline: 0967 841 705 (Zalo và Viber)