Đăng bởi 1 phản hồi

Hoàng Đế Nội Kinh Tố Vấn – Nguyễn Tử Siêu

Hoàng Đế Nội Kinh Tố Vấn - Nguyễn Tử Siêu
Hoàng Đế Nội Kinh Tố Vấn – Nguyễn Tử Siêu

Tên sách: Hoàng Đế Nội Kinh Tố Vấn

Dịch giả: Nguyễn Tử Siêu

Hoàng Đế Nội Kinh Tố Vấn là bộ sách y học cổ truyền lâu đời của phương Đông và là tài sản riêng của y học cổ truyền Trung Hoa. Bộ sách cấu tạo theo thể thức hỏi và đáp trong cách chẩn trị kinh mạch.
Những nhà y học cổ truyền thâm hậu xưa nay như Hoa Đà, Biển Thước, Y Doãn của Trung Hoa cổ, như Hải Thượng Lãn Ông, Tuệ Tĩnh của nước ta, đều coi bộ Hoàng Đế Nội Kinh Tố Vấn là cuốn sách gối đầu nằm trong việc nghiên cứu, chuẩn trị, bổ, tả, liệu dược các bệnh nhân và truyền thụ cho các y sinh.
Cuốn sách Hoàng Đế Nội Kinh Tố Vấn là một trong những bộ cổ thư có giá trị nhất của nền đông y cổ như Linh Khu, Tố Vấn, Nạn Kinh, Mạch Quyết, Kim Quĩ, Thương Hàn… mong cung cấp cho các lương y Đông Dược và các nhà nghiên cứu tài liệu tham khảo tìm biết nền y học cổ phương Đông, nhằm bổ túc cho vốn cổ của nền Y học Dân tộc cổ truyền Việt Nam.

MỤC LỤC:
Lời đầu sách
Tiểu dẫn
Lời dịch giả
Chương 1: Thượng cổ thiên chân luận
Chương 2: Tứ khí điều thần luận
Chương 3: Sinh khí thông thiên luận
Chương 4: Kim quỹ chân ngôn luận
Chương 5: Âm dương ứng tượng đại luận
Chương 6: Âm dương ly hợp luận
Chương 7: Âm dương biệt luận

Download ebook Hoàng Đế Nội Kinh Tố Vấn.PDF

Download: Kamasutra tiếng Anh.PDF; Kamasutra tiếng Việt.PDF

Download ebook Tố Nữ Kinh Toàn Tập: Tố Nữ Kinh – Khuyết Danh.PDF; Tố Nữ Kinh toàn tập.PDF; Tân cổ kỳ thư – Ngọc phòng bí kíp.PDF