Đăng bởi Để lại phản hồi

Linh Khu Thời Mệnh Lý – Ý Nghĩa Các Sao – Lê Hưng VKD

Linh Khu Thời Mệnh Lý
Linh Khu Thời Mệnh Lý

Linh Khu Thời Mệnh Lý
NXB Tổng Hợp 2015
Lê Hưng
626 Trang

Với ý nghĩa tập sách Linh khu thời mệnh lý, GS.TS Phạm Đức Dương giải thích: “Bộ môn Linh Khu Thời Mệnh Lý (người Trung Hoa gọi là Tử vi đẩu số) đã được thời hậu Thiên Lương nghiên cứu và hiện đại hóa dựa vào “thuyết tương đối hẹp” của nhà bác học vĩ đại thế kỷ XX Albert Einstein và thay thế 128 sao (tinh đẩu) bằng 128 dữ kiện thông tin, để tìm mối liên hệ tương tác của chúng. Mỗi Linh Khu đồ là một phương trình toán học lịch sử của số phận người, là bản ngôn ngữ đặc biệt lãng mạn khoa học trong việc phát hiện những tín lý phi vật chất; nó thay thế cho thuật chiêm tinh bảo thủ thuyết thiên mệnh, bằng phương thức cơ bản là mở rộng hơn nữa trí tưởng tượng phong phú toán học (vốn là gốc rễ của trực giác tiên tri), để mà dự báo tương lai theo mục đích văn hoá tam lịch truyền thống (Am lịch sự cố, Canh lịch sự biến, Luyện lịch sự tình).

Download Linh Khu Thời Mệnh Lý – Ý Nghĩa Các Sao – Lê Hưng VKD.PDF 1

Download Linh Khu Thời Mệnh Lý – Ý Nghĩa Các Sao – Lê Hưng VKD.PDF 2

MUA SÁCH GIẤY: https://www.tusachcuaban.net/product/linh-khu-thoi-menh-ly-giac-do-logic-nhi-phan-am-duong-le-hung-vkd-con-trai-cu-thien-luong/