Giảm giá!

Bát Trận Tân Phương (Những Phương Thuốc Mới Chữa Bệnh Theo Bát Trận) – Trương Cảnh Nhạc

163.350 

KẾT THÚC SAU

  • Bát Trận Tân Phương (Những Phương Thuốc Mới Chữa Bệnh Theo Bát Trận)

  • Tác giả: Đại lương y Trương Cảnh Nhạc
  • 96 Trang

Đã bán: 2 sản phẩm. Nếu ở vùng dịch không nhận được hàng bạn mua ebook tại GIAODUCTAICHINH.NET

Chỉ còn lại 8 sản phẩm

Mô tả

Bát Trận Tân Phương (Những Phương Thuốc Mới Chữa Bệnh Theo Bát Trận) – Trương Cảnh Nhạc

📖 Bát trận tân phương là quyển thứ năm mươi trong bộ sách Cảnh Nhạc Toàn Thư của danh y Trương Cảnh Nhạc đời Đường (Trung Quốc).
💦 Người xưa có câu ” Dụng dược như dụng binh”, trong Tam Quốc Chí, Khổng Minh Gia Cát Lượng bài binh bố trận có Bát Trận (Hữu, Sinh, Thương, Đỗ, Cảnh, Tử, Kinh, Khai). Bát Trận của Khổng Minh làm cho Tư Mã Ý và Lục Tốn kinh hồn bạt vía.
💦 Nay – Cảnh Nhạc cũng dùng Bát Trận trong Y Pháp gọi là BÁT TRẬN TÂN PHƯƠNG, gồm có tám trận ” Bổ, Hoà, Công, Tán, Hàn, Nhiệt, Cố, Nhân”. Trong mỗi trận đều có lời bàn riêng và Bát Trận tổng cộng có 186 Bài Thuốc, chữa 186 loại chứng bệnh.
✔️ Xin trân trọng kính giới thiệu đến quý độc giả quan tâm!
Bát Trận Tân Phương (Những Phương Thuốc Mới Chữa Bệnh Theo Bát Trận) - Trương Cảnh Nhạc
Bát Trận Tân Phương (Những Phương Thuốc Mới Chữa Bệnh Theo Bát Trận) – Trương Cảnh Nhạc