Giảm giá!

Khoa Cúng Thủy Lục Chư Khoa – Hán Việt đối chiếu

599.000 

  • Thủy Lục Chư Khoa

  • Bộ sách Thủy Lục Chư Khoa gồm 6 tập tách rời nhau dễ dùng, dễ mang theo:
  • Tập 1: – Nghinh sư duyệt định, Tiếp linh, Thỉnh giám kiều, cấp thủy, tịnh trù, Kiến đàn giải uế
  • Tập 2: Diễn bảng, phát tấu, cúng tài, thỉnh kinh, thụ phan, thỉnh thánh Không Lộ
  • Tập 3: Thỉnh Phật, Thập cúng, Triệu linh, Chúc thực
  • Tập 4: Lễ thập điện, Thỉnh Mục Liên, Thỉnh Địa Tạng, Phá ngục, Huyết hồ,
  • Tập 5: Thỉnh xá, Phóng xá, Khai phương, Phóng sinh, Phóng đăng, Giải kết
  • Tập 6: Mông sơn, Thăng bảo đài, Mãn tán tạ quá
Mã: 48fbabf219cf Danh mục: Từ khóa:

Mô tả

Khoa Cúng Thủy Lục Chư Khoa – Hán Việt đối chiếu

Thủy Lục Chư Khoa
Thủy Lục Chư Khoa
Tập 1 :
– Nghinh sư duyệt định khoa
– Dự Tiếp Linh Khoa
– Chuyển Luân
– Cấp Thủy Khoa
– Tịnh Trù Khoa
– Kiên Đàn Giải Uế Khoa
Tập 2 :
– Diễn Bảng Nghi
– Phát Tấu Nghi
– Cúng Tài Khoa
– Thỉnh Kinh Khoa
– Thụ Phan Khoa
– Thỉnh Thánh Không Lộ Khoa
Tập 3 :
– Thỉnh Phật Khoa
– Thập Cúng Nghi
– Triệu Linh
– Chúc Thực Khoa
Tập 4 :
– Lễ Thập Điện Khoa
– Thỉnh Mục Liên Khoa
– Thỉnh Địa Tạng Khoa
– Phá Ngục Khoa
– Huyết Hồ
Tập 5 :
– Thỉnh Xá Khoa
– Phóng Xá Khoa
– Khai Phương Khoa
– Phóng Sinh Khoa
– Phóng Đăng Khoa
– Giải Kết Khoa
Tập 6
Mông Sơn Khoa