Giảm giá!

Kỳ Thư Cho Bách Gia (Nghiệm Lý Âm Dương) – Lê Xuân Phương

Original price was: 399.000 ₫.Current price is: 350.000 ₫.

  • Kỳ Thư Cho Bách Gia – Nghiệm Lý Âm Dương

  • Lợi tục: Lê Xuân Phương
  • 596 Trang

Mô tả

Kỳ Thư Cho Bách Gia (Nghiệm Lý Âm Dương) – Lê Xuân Phương

Cuốn sách Kỳ Thư Cho Bách Gia là tài liệu tham khảo hữu ích, mang lại những hiệu ứng tuyệt vời, đáng ngạc nhiên cho những ai quan tâm đến văn hoá ứng xử giữa con người và vạn vật ở phương Đông.MỤC LỤC:
Giới thiệu
Bảng công đức
Khái niệm
Ngũ hành sinh khắc vạn vật
Những việc dự đoán và 64 quẻ dịch
Các phương pháp lập quẻ
Quẻ càn Vi Thiên
Quẻ Khôn Vi Địa
Thủy lôi Truân
Sơn Thủy Mông
Thiên Thủy Nhu
Thiên Thủy Tung
Địa Thủy Sư
Thủy địa tỷ
Kỳ Thư Cho Bách Gia
Kỳ Thư Cho Bách Gia