Tín Ngưỡng Thờ Mẫu Của Người Việt Nam – Vũ Hồng Vận

199.000 

  • Tín Ngưỡng Thờ Mẫu Của Người Việt Nam
  • NXB Chính Trị 2020
  • Vũ Hồng Vận
  • 186 Trang

Mô tả

Tín Ngưỡng Thờ Mẫu Của Người Việt Nam

Tín ngưỡng thờ Mẫu là một trong nhiều tín ngưỡng dân gian thuần Việt, phổ biến, có lịch sử lâu đời, giữ vị trí đặc biệt trong sinh hoạt tinh thần của người dân Việt Nam; là một nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân. Tín ngưỡng thờ Mẫu gần gũi với thiên nhiên, đất trời, gắn với thân phận của người phụ nữ Việt N Thờ Mẫu chính là sự tin tưởng, ngưỡng mộ, tôn vinh và thờ phụng những vị nữ thần gắn với các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ được người đời cho rằng có quyền năng sáng tạo, bảo trợ và che chở cho sự sống của con người như; trời, đất, sông nước, rừng nú; thờ những thái hậu, hoàng hậu, công chúa là những người khi sống thì tài giỏi, có công với dân, với nước, khi mất thì hiển linh phù trợ cho người an, vật thịnh. Trải qua quá trình hình thành và phát triển, tín ngưởng thờ Mẫu ở nước ta đã phát triển hình thành tín ngưỡng Tam phủ (Thiên phủ, Nhạc phủ, Thoải phủ), Tứ phủ, ngoài ra có thêm Địa phủ.

Ngày 01 tháng 12 năm 2016, tại Phiên họp ủy ban Liên Chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 11 của UNESCO, di sản “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ” của Việt Nam đã chính thức được ghi danh tại danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Để giúp độc giả có thêm tài liệu nghiên cứu về tín ngưỡng thò Mẫu, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốh sách Tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt Nam (Sách chuyên khảo) của TS. Vũ Hồng Vận.

Nội dung cuốh sách bao gồm 3 chương. Chương 1 đề cập nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển của tín ngưỡng thờ Mẫu. Chương 2 phân tích các hình thái của tín ngưỡng thờ Mẫu (không gian thờ cúng, hệ thống thánh thần, tổ chức và tín đồ, điểm tương đồng và khác biệt trong tín ngưỡng thờ Mẫu ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ). Chương 3 phân tích tín ngưỡng thờ Mẫu trong sinh hoạt tinh thần của người Việt Nam, như biểu hiện đời sống tâm linh, hiện tượng hầu bóng, lễ hội và đề xuất một số giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị của tín ngưỡng thờ Mẫu.

Nghiên cứu về tín ngưỡng thờ Mẫu trong sinh hoạt tinh thần của người Việt Nam để hiểu thêm về các hiện tượng, các quan niệm xã hộ, từ đó hiểu được một phần nguồn gốc, đặc thù của tư tưởng, tín ngưỡng dân gian Việt Nam, các giá trị văn hoá truyền thống mà các bậc tiền nhân đã dày công xây dựng; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức về những nhân tố tích cực, những giá trị truyền thông tốt đẹp của dân tộc trong sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thòi kỳ đổi mới.

Thờ Mẫu là một hiện tượng xã hội tương đối phức tạp và khó nghiên cứu, vì nó dung hợp nhiều tín ngưỡng, tôn giáo và được biểu hiện qua nhiều hình thái khác nhau. Tác giả và ban biên tập đã rất cố gắng trong quá trình biên soạn, biên tập, song nội dung cuốh sách khó tránh khỏi còn hạn chế. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của độc giả.

Tín Ngưỡng Thờ Mẫu Của Người Việt Nam
Tín Ngưỡng Thờ Mẫu Của Người Việt Nam

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.