Đăng bởi Để lại phản hồi

Thủy Lục Chư Khoa – Huyền Trí

Thủy Lục Chư Khoa
Người dịch: Huyền Trí
NXB Linh Quang Bảo Điện 2016
329  Trang

Lời tác giả:

Khởi duyên việc khắc lại Thủy Lục khoa nghi.

Vốn là sáu tập ba mươi quyển, tùy cơ mà lưu lại giáo pháp, đối đời điển diệu vô phương.

Vì vậy Bản Sơn và Tuệ Chiêu tổ sư ta, vào năm thứ hai mươi mốt niên hiệu Minh Mệnh, vâng lời di giáo, ban ra khắc in để rộng truyền, lợi ích cùng người, ơn nhuần khắp hết.

Khổ nỗi trong khoảng năm Nhâm Thân, chẳng may gặp phải binh lửa, bản cũ thất truyền không có cách nào lưu lại được. Vì thế mà những người trong môn phái, khắc lại thiện bản để tưởng nhớ di phong của các tổ; kế đến là ban rộng khoa nghi để mở vận ngầm duyên pháp.

Ngoảnh trông cũng phải lắm thay!

Download Thủy Lục Chư Khoa – Huyền Trí.PDF

MUA SÁCH GIẤY: https://www.tusachcuaban.net/product/thuy-luc-chu-khoa-khoa-cung-do-am-huyen-tri-phap-su/